Log in

«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Βασίλης Κοιλιαρής Βασίλης Κοιλιαρής

Πως μπορεί ένας ενεργός πολίτης να διαδραματίσει ρόλο και να έχει Λόγο στα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα της χώρας του,συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι!!

Η Εκπαίδευση είναι η πρώτη ύλη που κινεί την οικονομία, η ενέργεια δηλαδή που παράγοντας απτά αποτελέσματα στηρίζει την κοινωνία. Αντίθετα, η καλπάζουσα Ανεργία των νέων υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης, υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή και ρηγματώνοντας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Ποιότητα στην Παιδεία είναι η απάντηση στην απειλή αυτή, αφού η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα έπρεπε να λογίζεται ως δαπάνη, αυξάνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας.

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Καθηγητής Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης, «οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την Παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά!

Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών».

Το συναφές ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να προφυλαχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες που βρίσκονται σε υφεσιακή τροχιά κατά τον οικονομικό τους κύκλο και να αποφευχθεί έτσι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης-ανεργίας-υποβάθμισης παιδείας-μηδενικής ανάπτυξης;

Η απάντηση είναι εξίσου απλή αλλά συγχρόνως πολυσχιδής με μια πρόταση πολιτικής.

Την 1η Απριλίου 2012, ένα καθόλα πιστευτό γεγονός τέθηκε σε ισχύ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ως ένα νέο νομοθετικό εργαλείο που επιτρέπει σε τουλάχιστον 1.000.000 πολίτες, με δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές, να προτείνουν νομοθεσία σε τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα η Ένωση, ανάμεσά τους και η Παιδεία, υπό την προϋπόθεση να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφών, από εφτά τουλάχιστον χώρες και εντός διαστήματος ενός έτους.

Η Πρωτοβουλία, γενικότερα, δίνει στον Πολίτη το δικαίωμα εισήγησης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, αναβαθμίζοντας τον πολιτικό του ενεργό ρόλο και Λόγο να συμμετέχει απευθείας στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στα πολιτικά πράγματα του τόπου διαβίωσής του και στα εν γένει κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα που τον απασχολούν. Απώτερος δε σκοπός είναι η ενεργοποίηση της πολιτότητας, του ενεργού δηλαδή πολίτη.

Ειδικότερα, η Πρωτοβουλία Επενδύστε στην Παιδεία (Invest in Education), υπό την αιγίδα της Δεξαμενής Σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εντάσσεται στις πρώτες δεκαεφτά Πρωτοβουλίες που έχουν καταχωρηθεί στο παραπάνω πλαίσιο. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της παιδείας στην αναπτυξιακή προοπτική όλων των χωρών της ΕΕ, προτείνεται η εξαίρεση από τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος του ποσοστού των δαπανών για την εκπαίδευση, κάθε εθνικού προϋπολογισμού, που υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, τα πέντε τελευταία χρόνια. Η πρόταση αποβλέπει με τον τρόπο αυτό στην άμβλυνση των διαφορών στις δαπάνες στην εκπαίδευση, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και την εν δυνάμει σύγκλιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων που παραγάγουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Τις παραπάνω πληροφορίες, θέσεις και τοποθετήσεις υποστηρίζουν ενεργά Κύπριοι εθελοντές, με δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 4 500 υπογραφών για την Κύπρο. Εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με μια κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία, στις 16 Μαΐου 2014 και με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!».

Χρονικός ορίζοντας της εκστρατείας είναι η 6η Αυγούστου 2014, οπότε και κλείνει η προθεσμία συλλογής υπογραφών.

Στη δε Κύπρο, όπου το ποσοστό αυτό, σήμερα, υπερβαίνει το μ.ο. της Ευρώπης των 18, η ενεργός συμμετοχή των εθελοντών στην Πρωτοβουλία αποσκοπεί σε μια ποιοτικότερη και καλύτερη στοχευμένη κατανομή των πόρων που αποδίδονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς. Εστίαση, εξάλλου, προσδίδεται στο αίτημα για αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, τουλάχιστον στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ που είναι στο 2%, αφού σήμερα βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση παγκοσμίως με ένα ελάχιστο ποσοστό 0,49% επί του ΑΕΠ.

Καταλήγοντας, θέτω για προβληματισμό δύο ζητήματα και τρεις επικλήσεις, αναφορικά με την Παιδεία στην Κύπρο:
1. Πώς θα επιτευχθεί η εισαγωγή στα σχολεία μαθημάτων σχετικών με την πρόσφατή μας ιστορία, δίχως να ολισθήσουμε στην παγίδα ενοχοποίησης της μιας πλευράς έναντι της άλλης;
2. Περαιτέρω, πώς θα προωθηθεί η διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικών στους Τ/Κ και Τουρκικών στους Ε/Κ, υποχρεωτικά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αντιδράσεις σε κάθε μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και σε όποια προσπάθεια σύγκλισης των δύο κοινοτήτων;

Η χώρα μας για να ορθοποδήσει χρειάζεται:
Αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης της παιδείας,αλλαγή στη διάρθρωση της εκπαίδευσης, ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς και αλλαγή του ρόλου που ο πολίτης αναμένεται να κατέχει σε μια χρηστή δημοκρατική κρατική οντότητα!

Βασίλης Κοιλιαρής, Οικονομολόγος – Διεθνολόγος

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υποστήριξής σας στην Πρωτοβουλία εδώ: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/index.do?lang=el.

Το πλήρες άρθρο είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας "Επενδύστε στην Παιδεία" στην Κύπρο: http://invedcy.eu/