Log in

ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Βασίλης Κοιλιαρής | Οικονομολόγος – Διεθνολόγος, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο, συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νέων [European Youth Movement (EYM)] Βασίλης Κοιλιαρής | Οικονομολόγος – Διεθνολόγος, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο, συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νέων [European Youth Movement (EYM)]

Εκδήλωση με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!»:
Μια Ανοικτή Συζήτηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «Επενδύστε στην Παιδεία»

Η Εκπαίδευση είναι το καύσιμο που κινεί την οικονομία και ο στυλοβάτης που στηρίζει την κοινωνία. Αντίθετα, η καλπάζουσα Ανεργία των νέων υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης, υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή και ρηγματώνοντας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η ποιότητα στην Παιδεία είναι η απάντηση στην απειλή αυτή, αφού η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα έπρεπε να λογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας.

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Καθηγητής Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης, «οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την Παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών».

Τις παραπάνω θέσεις και τοποθετήσεις, της Δεξαμενής Σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και του δρ. Πισσαρίδη, υποστηρίζουν ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), η Κύπρος: Ακαδημαϊκός Διάλογος (CAD) και το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νέων (EYM), οργανώνοντας εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, με αποκορύφωμα μια κεντρική εκδήλωση.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να προφυλαχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης σε χώρες με υφεσιακή τροχιά κατά τον οικονομικό τους κύκλο και να αποφευχθεί έτσι ο φαύλος κύκλος της ύφεσης-ανεργίας-υποβάθμισης παιδείας-μηδενικής ανάπτυξης;

Η απάντηση είναι εξίσου απλή αλλά συγχρόνως πολυσχιδής• με μια πρόταση πολιτικής.

Την 1η Απριλίου 2012, ένα καθόλα πιστευτό γεγονός τέθηκε σε ισχύ! Η Επιτροπή θέσπισε την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ως ένα νέο νομοθετικό εργαλείο που επιτρέπει σε 1.000.000 πολίτες να προτείνουν νομοθεσία σε τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα, μεταξύ σε αυτούς και η Παιδεία. Ουσιαστικές προϋποθέσεις του εν λόγω εγχειρήματος είναι α) οι δηλώσεις υποστήριξης των πολιτών (δηλαδή οι ηλεκτρονικές υπογραφές που αποθηκεύονται σε ασφαλές λογισμικό πρόγραμμα) να προέρχονται από άτομα με δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές, β) η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών από εφτά τουλάχιστον χώρες της ΕΕ (για την Κύπρο απαιτούνται 4500 υπογραφές, ενώ για την Ελλάδα 16500) και οι υπογραφές να συγκεντρωθούν εντός διαστήματος ενός έτους.

Η Πρωτοβουλία, γενικότερα, δίνει δικαίωμα εισήγησης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής στον Πολίτη, αναβαθμίζοντας τον πολιτικό του ενεργό ρόλο και Λόγο να συμμετέχει απευθείας στη διαμόρφωση της εν γένει πολιτικής της ΕΕ. Ειδικότερα, η Πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ Invest in Education (η Εκπαίδευση αξίζει, μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα) , εντάσσεται στις πρώτες δεκαεφτά Πρωτοβουλίες που έχουν καταχωρηθεί στο παραπάνω πλαίσιο.

Η Πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της παιδείας στην αναπτυξιακή προοπτική όλων των χωρών της ΕΕ, προτείνει «να εξαιρείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση, κάθε εθνικού προϋπολογισμού, που υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, τα πέντε τελευταία χρόνια». Με απλά λόγια, αν ο μ.ο. δαπανών εκπαίδευσης την πενταετία 2009-2014 στην Ευρώπη των 17 είναι 5,5% και για παράδειγμα η Ελλάδα δαπανά για την Παιδεία 4,5%, τότε, ακόμα και υπό καθεστώς μνημονίου, θα μπορεί να δρομολογηθεί μια αύξηση στις επενδύσεις για την Εκπαίδευση έως και 1%, η οποία δεν θα λογίζεται στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Η δε χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από αναπροσαρμογή του εθνικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ενώ θα κατευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Η εκδήλωση, ως μέρος της εκστρατείας συγκέντρωσης υπογραφών στην Κύπρο, με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα! », θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 (16:00-20:00) , στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 30). Κύριος ομιλητής και ένας από τους πρεσβευτές της Πρωτοβουλίας, είναι ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ένα εκλεκτό επιτελείο ακαδημαϊκών και άλλων επιστημόνων, με τη συμμετοχή του κοινού.

Η εκδήλωση αποβλέπει στη διεξαγωγή μιας εποικοδομητικής και διεξοδικής συζήτησης και αναμένεται να παραγάγει συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για τρόπους αποσόβησης της υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες όπου, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, αυτές εισέρχονται σε ένα κυκεώνα μνημονιακών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριζόντιες αποκοπές στις δημόσιες δαπάνες, μη εξαιρουμένης της Παιδείας.

Στην δε Κύπρο, όπου το ποσοστό αυτό, σήμερα, υπερβαίνει το μ.ο. της Ευρώπης των 17, η εκδήλωση αποσκοπεί σε μια ποιοτικότερη και καλύτερα στοχευμένη κατανομή των πόρων που αποδίδονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Καταλήγοντας, θέτω δυο ζητήματα σχετικά με την Παιδεία στην Κύπρο:
1. Πώς θα επιτευχθεί η εισαγωγή μαθημάτων στα σχολεία, σχετικών με την πρόσφατή μας ιστορία, δίχως να ολισθήσουμε στην παγίδα ενοχοποίησης της μιας πλευράς έναντι της άλλης;
2. Περαιτέρω, πώς θα προωθηθεί η διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικών στους Τ/Κ και Τουρκικών στους Ε/Κ, υποχρεωτικά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη εθνικιστικών και συνδικαλιστικών στοιχείων και στις δύο πλευρές, που εναντιώνονται σε κάθε μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης και σε όποια προσπάθεια σύγκλισης των δύο κοινοτήτων;