Log in

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ερευνητικό πρόγραμμα για την gig economy με την συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετέχει με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας (ILO) σε μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για την gig economy και τις νέες μορφές απασχόλησης που δημιουργεί η τεχνολογία.

Το ΔΙΚΤΥΟ, ως το πρώτο ελληνικό Think tank που ασχολείται με την 4η βιομηχανική επανάσταση, έχοντας εκδώσει ήδη την πρώτη του μελέτη, ανοίγει έναν ακόμη συναφή ερευνητικό κύκλο. Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας (ILO) και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, το ΔΙΚΤΥΟ θα συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα για τη λεγόμενη gig economy, την εργασία στην ψηφιακή εποχή και τον επανακαθορισμό των εργασιακών σχέσεων μέσα από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η όλο και εντεινόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει δημιουργήσει νέες μορφές εργασίας με ουσιαστικό αντίκτυπο στην απασχόληση και τη διαδικασία της παραγωγής. Ο όρος “gig economy”, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει το καθεστώς λειτουργίας εταιριών όπως η Uber, η Amazon Flex, η TaskRabbit κι η AirBnB, οι οποίες εφαρμόζουν μορφές απασχόλησης προσωρινές και βραχυπρόθεσμες.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να προωθήσει την πληρέστερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η gig οικονομία μετασχηματίζει τον κοινωνικό διάλογο και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και να παρουσιάσει τις συνέπειες της στη διαφοροποίηση του ρόλου του εργοδότη , του εργαζόμενου, του κράτους και της κοινωνίας εν γένει.

Η οικονομία τύπου gig, έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των gig εργατών σε επαρκείς μορφές ασφάλισης, όπως επιδόματα ανεργίας κι αναπηρίας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις που γεννά η ραγδαία ανάπτυξη της gig οικονομίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (ILO) εγκαινίασε την «Πρωτοβουλία για το Μέλλον της Εργασίας» (Future of Work Initiative), καλώντας την παγκόσμια κοινότητα να χρησιμοποιήσει τον διάλογο μεταξύ κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων ως βασικό εργαλείο εξεύρεσης των λύσεων εκείνων που θα διασφαλίσουν ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται, δεν θα αναπτυχθούν εις βάρος του δικαιώματος στην ελεύθερη κι αξιοπρεπή εργασία.

Το ΔΙΚΤΥΟ, είναι το μόνο ελληνικό think tank που συμμετέχει στην ομάδα πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα παρουσιάσει στοχευόμενες προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννά η gig οικονομία, τον επόμενο χρόνο.

Τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει η έρευνα είναι τα εξής:

• Ποιές είναι οι επιπτώσεις της gig οικονομίας όσον αφορά τις συμβάσεις απασχόλησης, την κοινωνική προστασία και τις εργασιακές σχέσεις σε διαφορετικές χώρες και παραγωγικούς τομείς;
• Ποιόν ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν διεθνείς οργανισμοί όπως η ΕΕ και ο ILO στη διαχείριση των ευκαιριών και των κινδύνων που απορρέουν από την gig απασχόληση;
• Ποιές είναι οι βασικές προτάσεις πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ασφάλεια στην εργασία;
• Πώς μπορούμε να πυροδοτήσουμε έναν κοινωνικό διάλογο προσανατολισμένο στο μέλλον, χωρίς παρωπίδες και δογματισμούς;

Η έρευνα θα ακολουθήσει ένα μοντέλο συγκριτικής διακρατικής μελέτης του παραδείγματος της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν στις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία του 2019 (2019 International Labour Conference), την σύνοδο κορυφής του ILO “Future of Work Initiative”.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τους παρακάτω εταίρους:

*Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Συντονιστικός Οργανισμός) – Ελβετία
*Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Ελλάδα
*Πανεπιστήμιο του Siegen – Γερμανία
*Glasgow Caledonian University - Ηνωμένο Βασίλειο
*Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) ( Συνεργαζόμενος εταίρος)

FUNDING AGENCY

Παρουσίαση της Έρευνας «Η Ευρώπη κι Εμείς» & του προγράμματος IDEA

Tο ΔΙΚΤΥΟ  παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιουνίου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ τα αποτελέσματα έρευνας νέων, (16-25 ετών σε δείγμα 1.173) που διεξήχθη σε συνεργασία με το MAD TV, σχετικά με την καταγραφή των τάσεων και αντιλήψεων στην Ελλάδα, για τη ζωή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος IDEA που υλοποιεί το ΔΙΚΤΥΟ ενταγμένο στο στο Erasmus+ Jean Monnet, στην κατηγορία «σχέδια καινοτομίας», μαθαίνοντας για την ΕΕ με χρήση παιδαγωγικών εργαλείων/διδακτικού υλικού.

Για την σημασία του προγράμματος και την συμβολή του στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νεότερων γενεών έκανε λόγο ο αναπληρωτής επικεφαλής την Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Άρης Περουλάκης, ο οποίος συντόνισε την συνέντευξη στα γραφεία της Αντιπροσωπίας της Ε.Ε. στην Αθήνα. «Η έρευνα ανέδειξε όλα τα σημεία επάνω στα οποία πρέπει να εργαστούμε όλοι περισσότερο, ώστε να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες και περισσότερο οι νέοι την αξία της ευρωπαϊκής ενοποίησης» τόνισε ο διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, με τα πλήρη χρονοδιαγράμματα, αλλά και την αξιοποίηση του από τους θεσμούς της Ε.Ε. πραγματοποίησε η  επιστημονικής συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ Δρ. Εύη Χατζηανδρέου και συντονιστής του έργου, ενώ για την αξία της γλώσσας στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης μίλησε η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα που υποστηρίζει τις επικοινωνιακές δράσεις του προγράμματος.

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής, ο ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, αναφέρθηκε στην βαθύτατη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στο σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ευρωπαϊκών και όχι μόνο γλωσσών.

Δείτε την Περιγραφή της Έρευνας και των αποτελεσμάτων στην σελίδα του προγράμματος. http://www.idea4europe.eu/site/index.php/en/news/press/greek/91-2017-06-25-15-51-10

Η παρουσίαση του προγράμματος και της Έρευνας (.pdf)  

Δείτε το αφιέρωμα της εκπομπής EUROPE της ΕΡΤ στην συνέντευξη τύπου 

(video at 1:09:30) http://webtv.ert.gr/ert1/europe/01iol2017-europe/

 

Subscribe to this RSS feed